Historia szkoły

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie obejmuje: Szkołę Podstawową im. Władysława Orkana, Gimnazjum Publiczne, Gminne Przedszkole – mieszczące się w obiekcie usytuowanym w Jurkowie, oraz Filię Szkoły Podstawowej w Półrzeczkach. 

Szkoła Podstawowa ma w Jurkowie wieloletnią tradycję. Istnieje od roku 1908 Szkoła Początkowo mieściła się w starym, drewnianym budynku, w którym były tylko 3 izby lekcyjne. Wynajmowano więc u miejscowych gospodarzy (Szymona Jani, Józefa Zawady i Jana Mrózka) pomieszczenia, adaptując je na sale lekcyjne. 

Budowę nowego budynku szkolnego rozpoczęto w 1970 r. a ukończono i oddano do użytku już w końcu 1971 r., a ukończono i oddano do użytku już w końcu 1971 r. W nowym obiekcie, na piętrze znalazło się 6 klas lekcyjnych, biblioteka, pokój nauczycielski z magazynkiem na pomoce naukowe, sklepik, toalety, na parterze: trzy klasopracownie, kancelaria, sekretariat, łazienki i toalety, zaś w podpiwniczeniu świetlica, kuchnia z zapleczem, a pod częścią mieszkalną kotłownia z magazynem na opał. 

W latach 60-tych i 70-tych przy działającej szkole podstawowej była zorganizowana szkoła przysposobienia rolniczego oraz kursy dokształcania (wieczorowe) dla osób, które w latach przedwojennych i powojennych nie mogły ukończyć szkoły. 

Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: J. Janowiec, A. Kmietowicz, I. Leszczyńska, M. Zarębianka, po wojnie W. Borkowska, J. Podgórni, S. Rosiek, a od 1 lutego 1998 r. funkcję tę pełni mgr Małgorzata Lisowska. Jej zastępcą od 1 września 1999 roku była mgr Anna Czyrnek. 

30 grudnia 1998 r. nastąpił odbiór i otwarcie dobudowanego skrzydła, w pomieszczeniach którego znalazły swoje miejsce: klasopracownia nauczania początkowego, biblioteka szkolna, przedszkole, biblioteka gromadzka, punkt sanitarny, toalety i piękna sala gimnastyczna z zapleczem magazynków, szatni, pomieszczeń z natryskami. 

5 września 2000 r. do przygotowanej sali, uzbrojonej w system monitorowanych alarmów przywieziono i zainstalowano 10 nowych komputerów. 

Nauczyciele który pracowali w Jurkowie i przenieśli się do pracy w innych miejscowościach: Anna Krzysztofiak, Maria Bulanda, Lucyna Trzupek, Franciszek Zoń, Jerzy Podgórni, Irena Hohoł. 

Nauczyciele, którzy przeszli na emeryturę: Weronika Dziob, Maria Czech, Rozalia Niemyjska, Zofia Trzupek, Jadwiga Jania, Stanisław Rosiek, Zofia Michorczyk, Barbara Gawlik. W 1986 r. zmarła nauczycielka naucz. pocz. – Zofia Pałys, w 2004r. pożegnaliśmy również emerytowanego nauczyciela historii Józefa Kędrę i emerytowanego dyrektora szkoły Józefa Podgórniego . [Aktualna lista pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w dziale “Dane o szkole”]. 

1 września 1999 r. do szkoły podstawowej i przedszkola dołączono gimnazjum tworząc zespół placówek oświatowych pod wspólną dyrekcją.

Obwód obejmuje wsie: Jurków, Półrzeczki, Wilczyce i Chyszówki. Uczniowie dowożeni są transportem zorganizowanym przez Urząd Gminy. Wszystkie miejscowości z których dzieci i uczniowie uczęszczają do naszego przedszkola i szkół położone są malowniczo w dolinie rzeki Łososinki i potoków: Chyszówka, Łostówka, pomiędzy “wyspowo” wznoszącymi się górami: Łopienia, Mogielicy, Krzystonowa, Kobylicy,Ostrej, Ćwilina. Region nie posiada bogactw mineralnych. Grunty rolne IV,V i VI klasy bonitacyjnej nie dają możliwości rozwoju rolnictwa, ale okolice są bardzo atrakcyjne turystycznie. Naturalne, piękne krajobrazy górskie, bogactwo flory i fauny zdrowy klimat i czyste wody przyciągają turystów i są szansą dla miejscowej ludności, której znaczny odsetek (~15%) to bezrobotni. 

Przepiękne prace naszych uczniów o walorach turystycznych regiony i okolicznych miejscowości oraz ich historii, zabytków i legend można obejrzeć i przeczytać w bibliotece szkolnej. 

DZWONKI LEKCYJNE

 

nr lekcji czas trwania
1. 8:00 – 8:45      
2. 8:50 – 9:35     
3. 9:50 – 10:35    
4. 10:40 – 11:25     
5. 11:40 – 12:25     
6. 12:30 – 13:15     
7. 13:25 – 14:10     
8. 14:15 – 15:00  

BIBLIOTEKA

Szkolna biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-13:30

RADA RODZICÓW

W skład Rady Rodziców wchodzą:

przewodnicząca: Ewa Kamieniarz

z-ca przewodniczącej: Monika Kapturkiewicz

Sekretarz: Małgorzata Mrózek

Kontakt z Przewodniczącym Rady Rodziców jest możliwy poprzez adres e-mail: …………….

Wpłaty można dokonywać za pośrednictwem nr rachunku
………………………………

KONTAKT

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

adres: Jurków 115, 34-643
telefon: 18 334 00 22
e-mail: zpojurkow@szkola.wp.pl

NIP: 737-18-32-885
REGON: 490 670 844

Przejdź do E-dziennika

Trwa ładowanie strony